Alla medlemmar hälsas välkomna till extra årsmöte för Malmö Royal Roller Derby lördagen den 23 september klockan 16. Mötet kommer att hållas i köket till Crime City Hall, Kopparbergsgatan 8 i Malmö. Vid årsmötet kommer av val av revisor samt fyllnadsval till valberedningen att behandlas.

Möteshandlingar kommer att läggas upp i Royals medlemsgrupp på Facebook samt via mail till de som önskar (kontakta info[@]malmoroyals.se om du vill ha möteshandlingarna via mail).