Alla Malmö Royal Roller Derbys medlemmar är välkomna till extra årsmöte lördagen 23 september klockan 16.00 i Crime City Hall på Kopparbergsgatan 8. Årsmötet är kallat av styrelsen för att välja revisor för föreningen samt göra ett fyllnadsval till valberedningen.

Dagordning för det extra årsmötet:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

  4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

  5. Fastställande av föredragningslista.

  6. Fyllnadsval till valberedningen (en plats).

  7. Val av lekmannarevisor för föreningen. Styrelsens förslag: Skåneidrotten/Hampus Tammelin

  8. Mötets avslutande

 

Hälsningar,

Styrelsen, via ordförande